Objavljam zapis oz. pismo bralca, ki je želel ostati anonimen:

Svetniki ljubljanske četrtne skupnosti Polje so zavrnili ureditev parka

Svetniki Četrtne skupnosti (ČS) Polje zavračajo Park 30. avgusta in očitno nočejo, da bi se do zdaj neuporabno javno zemljišče spremenilo v nekaj, kar bi koristilo vsem.

Člani Krajevne organizacije (KO) Vevče-Zgornji Kašelj so - ob podpori Združenja borcev za vrednote NOB Moste-Polje - na svojo četrtno skupnost Polje marca letos naslovili pobudo, da MOL zemljišče, ki ga omejuje Cesta 30. avgusta, industrijski tir Papirnice Vevče in Anžurjeva ulica, preuredili v park, ki bi se imenoval »Park 30. avgusta«. Svetniki so to možnost zavrnili, saj ne želijo parka, še manj pa tako poimenovanje.

Ljubljanski mestni svet je leta 1980 sprejel sklep o imenovanju Ceste 30. avgusta, ker so partizanske enote tistega dne napadle industrijske objekte na območju četrtne skupnosti Polje, ki so med 2. sv. v. služili oskrbovanju okupatorja z nujnimi materiali za vojno proti južnoslovanskim narodom. Za ohranitev spomina na ta dogodek je bilo tudi predlagano, da se ime ceste razširi na morebitni park.

Člani KO so entuziastično izrazili pripravljenost pomagati pri ureditvi parka, zasaditvi cvetočih dreves in postavitvi klopi za počitek. Seveda, če bi bila vzpostavitev parka odobrena s strani občine in njenih organov.

Park bi bil v neposredni bližini zdravstvenega doma in osnovne šole, tako da bi lahko služil kot kraj za počitek obiskovalcev zdravstvenega doma ter tudi kot kraj za druženje šolarjev po končanem pouku. Zasaditev cvetočega drevja, ki bi ga darovali člani KO Vevče in ostalih KO ZB za vrednote NOB Moste-Polje, bi tudi pozitivno koristila čebelam in drugim opraševalcem, ki v mestnem okolju sicer nimajo »svojega prostora«. Glede na navedeno bi obravnavano zemljišče oz. kakor navaja Zemljiška knjiga »splošno ljudsko premoženje«, s preureditvijo v park zares koristilo ljudstvu MOL kot prijeten kraj za druženje.

Žal so izvoljeni predstavniki v ČS to državljansko pobudo trdno zatrli. Iz zapisnika je razvidno, da so se že na 5. seji sveta ČS sklepu o predlogu svetniki izognili. Sicer so sklenili, da je območje potrebno urediti in da bodo površino, za preureditev katere je bila dana pobuda, delno uredili z nasutjem zemlje in postavitvijo količkov, ki bodo preprečevali parkiranje (Zapisnik 5. seje Sveta ČS Polje 2018 2022, str. 5). Te spremembe so občani lahko že opazili, kljub temu pa svetniki niso razpravljali o ureditvi parka.

Ker sprva ni prišlo niti do odločanja o ureditvi parka, so člani KO Vevče stopili v stik s svetniki ČS Polje in tudi predsednikom Sveta ČS, ki je sicer tudi član ZB NOB Moste-Polje. Podporo projektu so žal obljubili le nekateri svetniki.

Do dejanskega sklepa o »Parku 30. avgusta« je tako prišlo šele na 6. seji Sveta ČS Polje (14. 5. 2019). Iz zapisnika seje (Zapisnik 6. seje Sveta ČS Polje 2018 2022, str.: 7) je razvidno, da je ČS poleg pobude ZB NOB Moste-Polje prejela vsaj še eno pobudo za poimenovanje parka. Tem pobudam so nasprotovali mnogi svetniki, vključno s predsednikom. Na koncu je bil sprejet sklep: »Svet ČS Polje MOL ne poimenuje površine med Cesto 30. avgusta in Anžurjevo, si pa svet še naprej prizadeva, da se zelenica ureja«. Na tej seji je bilo prisotnih vseh 15 članov Sveta in nihče se ni vzdržal glasovanja.

Svet ČS Polje je torej zavrnil poimenovanje neuporabne zelenice v Park 30. avgusta in s tem zavrnil ureditev parka, ki bi zagotovo koristil tamkajšnjim prebivalcem. Poimenovanje nekega zemljišča v park namreč spremeni pravni status zemljišča, kar nato omogoča ureditev parka.

Viri:

http://www.cs-polje.si/wp-content/uploads/2019/06/Zapisnik-6.-seje-Sveta-%C4%8CS-Polje-2018-2022.pdf

http://www.cs-polje.si/wp-content/uploads/2019/05/Zapisnik-5.-seje-Sveta-%C4%8CS-Polje-2018-2022.pdf

https://www.cs-polje.si/svetniki/


Anonimni bralec, 29.10.2019